• Landbouw Productie Index (plantaardige producten)

    Landbouwproductie Index Plantaardige producten: deze dataset toont de landbouwproductie per jaar ten opzichte van de basisperiode 2004-2006. Het omvat gewassen en dierlijke producten exclusief koffie, thee, en voedergewassen. De data heeft betrekking op de werkelijk geoogste productie. Data afkomstig van de Wereldbank.

    Data en hulpbronnen

    Extra Informatie

    Veld Waarde