• Landbouwgrond: percentage van totale landoppervlak

    Dataset met landbouwgrond als percentage van het landoppverlak dat gebruikt wordt voor landbouw - waaronder akkerbouw, blijvende en tijdelijke teelten, ergo: landbouwgrond zoals gedefinieerd door de Food and Agricultural Organisation van de Verenigde Naties.
    Data afkomstig van de wereldbank.

    Data en hulpbronnen

    Extra Informatie

    Veld Waarde