• Landbouwsector als % van het BBP

  Deze dataset laat de waarde van de landbouwsector zien als een percentage van het bruto binnenlands product (BBP = de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten).

  Het netto vermogen van de landbouwsector wordt berekend zonder aftrek van de afschrijving van vervaardigde activa of uitputting en aantasting van de natuurlijke hulpbronnen.

  Met landbouw wordt bosbouw, jacht en visserij, teelt van gewassen en dierlijke productie bedoeld.

  Data afkomstig van de Wereldbank.

  Data en hulpbronnen

  Extra Informatie

  Veld Waarde