• Landbouwwerktuigen

    Aantal landbouwwerktuigen - waaronder tractoren - per 100 vierkante kilometer landbouwgrond. Mechanisatie van de landbouw heeft bijgedragen tot een vergroting van het agrarisch gebied, meer precisie waarmee de landbouw taken kunnen worden uitgevoerd, en hogere opbrengsten. Data afkomstig van de Wereldbank

    Data en hulpbronnen

    Extra Informatie

    Veld Waarde