• Vierkante kilometer landbouwgrond

    Dataset met aantal vierkante kilometer grond dat gebruikt wordt voor landbouw - waaronder akkerbouw, blijvende en tijdelijke teelten, ergo: landbouwgrond zoals gedefinieerd door de Food and Agricultural Organisation van de Verenigde Naties.
    Data afkomstig van de wereldbank.

    Data en hulpbronnen

    Extra Informatie

    Veld Waarde