Gebruik

Met de Data Atlas en onderliggende data hub willen OneWorld en NCDO bijdragen aan de open data beweging. Daarom zijn zowel de data als de daarop gebaseerde visualisaties gemakkelijk te downloaden, delen en/of te verspreiden. Om misverstanden te voorkomen een specificering van ‘open’ betreffende de open data hub en open Data Atlas.

Bronvermelding verplicht Onder vermelding van OneWorld en NCDO mogen gebruikers mogen de data in de NCDO DataHub en de daarop gebaseerde kaarten kopiëren, verspreiden en doorgeven. Ook remixen, het maken van afgeleide werken, en gebruik voor commerciële doeleinden is toegestaan. Bronvermelding is verplicht, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat OneWorld en/of NCDO instemmen met je werk en/of je gebruik van het werk.

Licentievoorwaarden Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

Wetgeving Mocht het werk of elementen ervan zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door deze licentie. Overige rechten Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht: Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet; de morele rechten van de auteur; de rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy. Afstandname van rechten Afstand doen van een of meerdere van bovenstaande voorwaarden mag alleen met voorafgaande, schriftelijke toestemming van OneWorld en NCDO. Eventuele aanvragen kunnen per mail verzonden worden aan data@ncdo.n onder vermelding van ‘afstandname rechten’.