• 1 dataset gevonden
    • Kindhuwelijk

      Is de minimumleeftijd voor huwelijk hetzelfde voor mannen en vrouwen? Hoe groot is de percentage van vrouwen tussen 15 en 19 die gehuwd zijn?