• 1 dataset gevonden
    • Landbouwwerktuigen

      Aantal landbouwwerktuigen - waaronder tractoren - per 100 vierkante kilometer landbouwgrond. Mechanisatie van de landbouw heeft bijgedragen tot een vergroting van het agrarisch...